Gårdsombud

På varje bostadsgård ska det finnas ett gårds­ombud. Gården utser själv ombudet och meddelar föreningens sekreterare när byte sker. Boende som sitter med i samfällighetens styrelse bör inte samtidigt vara gårdsombud. Bytesblankett (PDF).

Gårds­ombudet ansvarar för att skador och andra olägenheter på gården rapporteras till styrelsen.

Gårds­ombudet ska meddela styrelsen när byte av fastighets­ägare sker på gården. Adress, namn på avflyttad ägare, namn på ny ägare samt inflyttnings­datum ska meddelas skriftligt till styrelsens sekreterare eller ordförande.

Gårds­ombudet ska informera ny fastighetsägare om samfällighetens hemsida samt lösenord till skyddad information på denna. Utskrift av informationsmapp kan även göras direkt från hemsidan om så önskas.