Aktuellt

På denna sida redo­visas aktuella händel­ser och på­gående arbete. Har du åsik­ter om det som händer i fören­ingen, kontakta styrelsen.

Observera att notiserna nedan kan komma att uppdateras efter­hand, därav anges senaste upp­daterings­datum i anslut­ning till varje notis.

För att inte missa viktig informa­tion som publi­ceras på hem­sidan kan du prenume­rera på vårt nyhets­brev. Skicka ett mail till info och skriv "Anmälan Nyhetsbrev" i ämnes­raden. Då får du mail när det finns ny information av vikt på hemsidan, t.ex. när ett nytt protokoll finns tillgängligt. (Avanmälan görs genom ett mail till samma adress.)

Nästa styrelsemöte 20:e oktober

(uppdaterad 2020-10-01)

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 20:e oktober kl 18:30.

Protokoll från styrelsemöte 2020-09-23

(uppdaterad 2020-10-01)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2020-09-23 på protokollsidan.

Protokoll från föreningsstämman 2020-09-17

(uppdaterad 2020-10-01)

Nu finns protokollet från föreningsstämman som hölls 2020-09-17 på protokollsidan.

Uppdaterad balans- och resultaträkning

(uppdaterad 2020-09-15)

Efter att våra revisorer påpekat ett fel i balans- och resultaträkningen har detta nu åtgärdats av vår kassör. De felaktiga versionerna har bytts ut mot de rättade, se bilagorna till stämman nedan.

Välkomna på föreningsstämma 17:e september

(uppdaterad 2020-09-15)

Den årliga föreningsstämman hålls torsdagen den 17:e september, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal.

På grund av coronasituationen är det denna gång möjligt att delta antingen på plats eller via Skype. Föranmälan kommer dock att krävas, oavsett hur ni önskar delta. Detta för att vi ska kunna garantera att stämman kan genomföras säkert och korrekt.

Det är viktigt att ni tar del av informationen i dokumentet nedan, vilket även har delats ut med kallelsen i era brevlådor. Där framgår även hur föranmälan görs:

Se kallelse och föredragningslista med bilagor nedan.

/ Styrelsen, 2020-09-02

Dialog angående motion om "Uppgradering av elnät samt installation av laddare för elbil"

(uppdaterad 2020-09-07)

En skrivelse med kommentarer till informationen i motionen om "Uppgradering av elnät samt installation av laddare för elbil" har inkommit till styrelsen. Denna skrivelse, samt arbetsgruppens bemötande av denna, publiceras nedan i lösenordsskyddade dokument. Likaså två mailväxlingar mellan medlemmar i föreningen och kommunlantmäteriet, vilka hänvisas till i skrivelsen. Dessa texter publiceras här i lösenordsskyddade dokument, med tillstånd från de inblandade medlemmarna.

Anmälan till föreningsstämman 17:e september

(uppdaterad 2020-09-04)

Mailadressen för att föranmäla sig till föreningsstämman blev dessvärre fel i infor­mat­ions­doku­mentet i föregående inlägg. Detta har nu rättats till och dokumentet uppdaterats med rätt adress. Mailadressen ska vara sekreterare och inget annat. Se mer information i dokumentet "Viktig information om genomförandet av föreningssstämman 2020" nedan.

Dessutom hade de lösenordsskyddade dokumenten skapats på ett sådant sätt så att de inte gick att skriva ut. Även detta har nu korrigerats.

Enkät om laddning av elbilar

(uppdaterad 2020-07-18)

Elbilsgruppen påminner om enkäten som skickades ut för några veckor sedan, angående önskemål om laddning av elbilar i garage eller via laddstolpar. Se till att göra er röst hörd och lämna in den enligt anvisningarna.

Nu målas staketen på Grengatan

(uppdaterad 2020-07-18)

Våra sommarjobbare Vera, Klara, Sandra, Axel och Erik är i gång med att måla samfällighetens staket på Grengatan. Både arbetstempot och stämningen verkar bra. Bilägare på Grengatan får gärna tänka på att lämna minst 1 meter utrymme mellan bilen och staketet, så att ungdomarna kommer åt med målarpenseln.

Staketmålning

Sommarjobb

(uppdaterad 2020-07-04)

Samfälligheten ska måla staketen vid våra parkeringar på Grengatan. Till detta söker vi 1-2 personer som kan göra jobbet, helst under v 29-30. Inte alla delar av staketen skal målas, det är därför viktigt att du/ni samarbetar med berörda fastighetsägare. Annat lämpligt arbete kan tillkomma.

Anställningen är en timanställning och arbetstiden styrs bland annat av vädret (underlaget måste vara torrt). Samfälligheten köper färg och övrig utrustning inkl skyddsglasögon och handskar (obligatorisk att använda). Upplärning och handledning ges. Lön enligt avtal.

Intresserad? Maila din ansökan snarast till Kristian Gjessing, Kristian Gjessing

Stångåstadens grovsopscontainrar

(uppdaterad 2020-06-23)

Till helgen kommer Stångåstaden att ställa ut två grovsopsontainrar i området.

Vänligen observera och respektera att dessa är fullt finansierade av Stångåstaden och endast får nyttjas av Stångåstadens hyresgäster.

  • På Långgatan kommer containern att stå på vändplatsen nedanför gården Långgatan 52-80 (närmast gaveln av Långgatan 52).
  • På Grengatan kommer containern att stå på vändplatsen nedanför gården Grengatan 36-53.
  • De ställs ut där under fredagen den 26/6 och hämtas igen under måndagen den 29/6.

OBS!! Farligt avfall som spillolja, lösningsmedel, färgspill, färgburkar, bekämpningsmedel, frityrolja samt all elektronik ska lämnas till kommunens återvinningsstation och FÅR INTE slängas i grovsopscontainrar.

Uppskjuten stämma och frivillig förskottsinbetalning

(uppdaterad 2020-04-27)

Liksom många andra föreningar har styrelsen beslutat att årets föreningsstämma skjuts upp till efter sommaren. Stadgarna förordar att stämman ska hållas i april, men under rådande extraordinära omständigheter med Covid-19 och Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att hålla smittspridningen nere, så väljer styrelsen att frångå detta. Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för detta.

Nytt preliminärt datum för stämman är torsdagen den 27:e augusti. Kallelse kommer som vanligt att gå ut senast två veckor innan stämman.

Styrelsen kommer be om en frivillig förskottsinbetalning av villaägarna under våren i väntan på stämman då den totala summan för 2020 fastställs. Den frivilliga förskottsinbetalningen kommer ligga på 2 900 kr, dvs samma som tidigare år. Avier kommer att delas ut till villaägarna. Att styrelsen väljer att be om en frivillig inbetalning trots att stämman ännu inte hållits beror på att vi vill kunna fortsätta med tex gårdsrenoveringarna. Denna inbetalning dras givetvis från den summa som stämman sedan beslutar för 2020. De som väljer att inte betala in den frivilliga förskottsinbetalningen kommer i stället få betala hela summan efter att stämman har hållits.

Trevlig sommar!

/Styrelsen

Eldning

(uppdaterad 2020-04-11)

Styrelsen har fått flera frågor om vad det är för regler som gäller för eldning på egen tomt. Samfälligheten har inga särskilda regler för detta, utan det är kommunens regler som gäller.

Kommunen avråder generellt sett från att elda utomhus. Om man ändå eldar måste man visa hänsyn, då man inte får orsaka olägenhet för någon annan. Om skada uppstår till följd av eldningen är man personligen ansvarig.

Protokoll från styrelsemöte 2020-03-24

(uppdaterad 2020-04-02)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2020-03-24 på protokollsidan.

Stämman skjuts upp till efter sommaren

(uppdaterad 2020-04-23)

Liksom många andra föreningar har styrelsen nu beslutat att årets föreningsstämma skjuts upp till efter sommaren. Stadgarna förordar att stämman ska hållas i april, men under rådande extraordinära omständigheter med Covid-19 och Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att hålla smittspridningen nere, så väljer styrelsen att frångå detta. Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för detta.

Nytt preliminärt datum för stämman är torsdagen den 27:e augusti. Kallelse kommer som vanligt att gå ut senast två veckor innan stämman.

Har ni frågor eller funderingar kring detta är ni som alltid välkomna att höra av er till oss i styrelsen.

Osäkert om stämman kan hållas i april

(uppdaterad 2020-03-17)

Det är i nuläget osäkert om den årliga föreningsstämman kan hållas i april såsom planerat. Stämman ska enligt föreningens stadgar hållas under april månad och är planerad till tis­dagen den 28:e april.

Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens direktiv och om direktiven anger att möten av denna storlek bör undvikas, så skjuter vi upp stämman tills klartecken ges.

Protokoll från styrelsemöte 2020-03-10

(uppdaterad 2020-03-17)

Nu finns protokollet från det extrainsatta styrelsemötet som hölls 2020-03-10 på protokollsidan.

Protokoll från styrelsemöte 2020-02-25

(uppdaterad 2020-03-08)

Nu finns protokollet och en uppdaterad aktivitetslista från styrelsemötet som hölls 2020-02-25 på protokollsidan.

Föreningsstämma 28:e april

(uppdaterad 2020-03-08)

Den årliga föreningsstämman kommer att hållas tisdagen den 28:e april, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal.

Sekreterare sökes

(uppdaterad 2020-03-02)

Då samfällighetens sekreterare Hanna Sundin bestämt sig för att avgå ur styrelsen vid stämman i april, så söker samfälligheten nu en ny sekreterare.

Kontakta valberedningen om du kan tänka dig att ställa upp, eller vill veta mer om vad uppdraget handlar om. Se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

Nästa styrelsemöte 10:e mars

(uppdaterad 2020-03-08)

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 10:e mars kl 19:00, i samfällighetens möteslokal på Grengatan. Observera att mötet alltså börjar 30 minuter senare än normalt denna gång.

Vid detta möte fokuserar vi på föreningens ekonomi och förslag till budget för kommande verksamhetsår.

Underhållssopning av parkeringsplatser

(uppdaterad 2019-10-20)

Green kommer att utföra underhållssopning av våra parkeringsplatser den 23-24 oktober. Om ni har bilen hemma den dag ni berörs, ställ den i garaget eller nyttja gästparkering på den gata som inte sopas samma dag.

Parkeringarna på Långgatan sopas onsdagen den 23:e oktober.

Parkeringarna på Grengatan sopas torsdagen den 24:e oktober.

Gräsklippning på kommunens mark

(uppdaterad 2019-06-15)

Kommunen har denna försommar låtit gräset växa upp på en stor del av de gräsytor som tidigare klippts, vilket tydligt märkts av i vårt område. Kommunen kallar detta för en gräsinventering vilket beskrivs på kommunens hemsida, se länkar nedan:

Informera gärna kommunen om gräsytor i er närhet som används och som ni önskar få klippta, då kommunen säger sig ta hänsyn till "sociala värden" när de avgör vilken mark som ska bli permanent ängsmark.

Nedanstående länk går till kommunens kontaktsida, där synpunkter kan lämnas genom att fylla i ett formulär. Klicka på länken "@ Skicka e-post till Kontakt Linköping":

Sommarjobb

(uppdaterad 2019-06-15)

Lekhuset vid stora lekplatsen behöver målas. Styrelsen har för avsikt att ta in en sommarjobbare för att utföra detta jobb.

Intresserade tar kontakt med grönområdesansvarig Olle Nylin, se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

Grovsopscontainrar

(uppdaterad 2019-05-09)

Enligt önskemål från boende i området kommer två grovsopscontainrar att ställas ut i området under Kristi himmelfärdshelgen, den 30/5-2/6. En container kommer att ställas i närheten av förskolan på Grengatan och en vid parkeringarna längst in på Långgatan.

Vänligen observera att det är förbjudet att slänga kemikalier och elavfall bland grovsoporna.

Planerade gårdsrenoveringar 2019

(uppdaterad 2019-05-08)

Fyra gårdar planeras att renoveras i år.

Klicka på länkarna nedan för att se skisser med planerade åtgärder:

Vid frågor, kontakta projektledare Johan Heikne på gardsrenovering

Välkomna på föreningsstämma 25:e april

(uppdaterad 2019-04-25)

Den årliga föreningsstämman hålls torsdagen den 25:e april, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal. Se kallelse och bilagor nedan.

Kom och ta ställning till inkomna motioner och vägled styrelsen i viktiga frågor!

Garageansvarig sökes fortfarande

(uppdaterad 2019-04-11)

Samfälligheten letar fortfarande efter någon som kan ställa upp som garageansvarig, se information nedan.

Garageansvarig sökes

(uppdaterad 2019-03-10)

Samfälligheten söker en ny garageansvarig. I uppdraget ingår att sköta enklare underhåll av våra garage, som att smörja låsmekanismen i portarna och rensa hängrännorna. Det ingår även att boka service på avfuktarna som installerats i vissa garage och att vara tillgänglig med huvudnyckel till garagen.

Tjänsten är arvoderad med 6000 kr per år.

Samordning av takbyte?

(uppdaterad 2019-03-10)

Styrelsen har fått förfrågan om vi kan samordna beställningar av takbyte för boende i området. Detta ingår dock inte i styrelsens uppdrag.

Om någon boende i området är villig att agera kontaktperson och begära in offerter från olika håll, så hjälper vi dock gärna till med att förmedla information via hemsidan.

Föreningsstämma 25:e april

(uppdaterad 2019-03-03)

Den årliga föreningsstämman kommer att hållas den 25:e april, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28:e februari.

Grönområdesansvarig sökes!

(uppdaterad 2018-11-18)

Samfällighetens grönområdesansvarig, Mikael Andersson, har avsagt sig uppdraget från årsskiftet. Samfälligheten söker därför en (eller flera) ersättare som kan axla detta ansvar. Uppdraget omfattar att hantera kommunikationen med vår grönområdesentreprenör samt att planera för och beställa åtgärder som inte ingår i det årliga skötselavtalet.

Grönområdesansvarig deltar även i planeringen av gårdsrenoveringarna, även om vi i år valde att ta in ytterligare en person som projektledare för ett antal gårdsrenoveringar, för att ha möjlighet att hantera flera gårdar. Om vi ska ha en chans att hålla uppe takten på gårdsrenoveringarna, vilket många önskar, så kommer vi att behöva fler personer som är villiga att engangera sig i dessa aktiviteter. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen eller valberedningen om ni kan tänka er att hjälpa till med, eller har funderingar kring, detta.


Äldre inlägg >>