Aktuellt

På denna sida redo­visas aktuella händel­ser och på­gående arbete. Har du åsik­ter om det som händer i fören­ingen, kontakta styrelsen.

Observera att notiserna nedan kan komma att uppdateras efter­hand, därav anges senaste upp­daterings­datum i anslut­ning till varje notis.

För att inte missa viktig informa­tion som publi­ceras på hem­sidan kan du prenume­rera på vårt nyhets­brev. Skicka ett mail till info och skriv "Anmälan Nyhetsbrev" i ämnes­raden. Då får du mail när det finns ny information av vikt på hemsidan, t.ex. när ett nytt protokoll finns tillgängligt. (Avanmälan görs genom ett mail till samma adress.)

Protokoll från styrelsemöte 2020-01-27

(uppdaterad 2020-01-27)

Nu finns protokollet och en uppdaterad aktivitetslista från styrelsemötet som hölls 2020-01-27 på protokollsidan.

Nästa styrelsemöte 25:e februari

(uppdaterad 2020-01-28)

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 25:e februari kl 18.30, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Underhållssopning av parkeringsplatser

(uppdaterad 2019-10-20)

Green kommer att utföra underhållssopning av våra parkeringsplatser den 23-24 oktober. Om ni har bilen hemma den dag ni berörs, ställ den i garaget eller nyttja gästparkering på den gata som inte sopas samma dag.

Parkeringarna på Långgatan sopas onsdagen den 23:e oktober.

Parkeringarna på Grengatan sopas torsdagen den 24:e oktober.

Nästa styrelsemöte 18:e november

(uppdaterad 2019-10-18)

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 18:e november kl 18.30, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Protokoll från styrelsemöte 2019-09-10

(uppdaterad 2019-09-22)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2019-09-22 på protokollsidan.

Gräsklippning på kommunens mark

(uppdaterad 2019-06-15)

Kommunen har denna försommar låtit gräset växa upp på en stor del av de gräsytor som tidigare klippts, vilket tydligt märkts av i vårt område. Kommunen kallar detta för en gräsinventering vilket beskrivs på kommunens hemsida, se länkar nedan:

Informera gärna kommunen om gräsytor i er närhet som används och som ni önskar få klippta, då kommunen säger sig ta hänsyn till "sociala värden" när de avgör vilken mark som ska bli permanent ängsmark.

Nedanstående länk går till kommunens kontaktsida, där synpunkter kan lämnas genom att fylla i ett formulär. Klicka på länken "@ Skicka e-post till Kontakt Linköping":

Sommarjobb

(uppdaterad 2019-06-15)

Lekhuset vid stora lekplatsen behöver målas. Styrelsen har för avsikt att ta in en sommarjobbare för att utföra detta jobb.

Intresserade tar kontakt med grönområdesansvarig Olle Nylin, se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

Protokoll från styrelsemöte 2019-06-04

(uppdaterad 2019-06-04)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2019-06-04 på protokollsidan.

På samma sida återfinns även styrelsens aktivitetslista, för uppföljning av beslutade åtgärder.

Grovsopscontainrar

(uppdaterad 2019-05-09)

Enligt önskemål från boende i området kommer två grovsopscontainrar att ställas ut i området under Kristi himmelfärdshelgen, den 30/5-2/6. En container kommer att ställas i närheten av förskolan på Grengatan och en vid parkeringarna längst in på Långgatan.

Vänligen observera att det är förbjudet att slänga kemikalier och elavfall bland grovsoporna.

Protokoll från föreningsstämman 2019-04-25

(uppdaterad 2019-04-21)

Nu finns protokollet från samfällighetens årliga föreningsstämma på protokollsidan.

Planerade gårdsrenoveringar 2019

(uppdaterad 2019-05-08)

Fyra gårdar planeras att renoveras i år.

Klicka på länkarna nedan för att se skisser med planerade åtgärder:

Vid frågor, kontakta projektledare Johan Heikne på gardsrenovering

Välkomna på föreningsstämma 25:e april

(uppdaterad 2019-04-25)

Den årliga föreningsstämman hålls torsdagen den 25:e april, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal. Se kallelse och bilagor nedan.

Kom och ta ställning till inkomna motioner och vägled styrelsen i viktiga frågor!

Garageansvarig sökes fortfarande

(uppdaterad 2019-04-11)

Samfälligheten letar fortfarande efter någon som kan ställa upp som garageansvarig, se information nedan.

Nästa styrelsemöte 4:e april

(uppdaterad 2019-05-07)

Konstituerande styrelsemöte efter stämman hålls tisdagen den 7:e maj kl 18.30, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Garageansvarig sökes

(uppdaterad 2019-03-10)

Samfälligheten söker en ny garageansvarig. I uppdraget ingår att sköta enklare underhåll av våra garage, som att smörja låsmekanismen i portarna och rensa hängrännorna. Det ingår även att boka service på avfuktarna som installerats i vissa garage och att vara tillgänglig med huvudnyckel till garagen.

Tjänsten är arvoderad med 6000 kr per år.

Samordning av takbyte?

(uppdaterad 2019-03-10)

Styrelsen har fått förfrågan om vi kan samordna beställningar av takbyte för boende i området. Detta ingår dock inte i styrelsens uppdrag.

Om någon boende i området är villig att agera kontaktperson och begära in offerter från olika håll, så hjälper vi dock gärna till med att förmedla information via hemsidan.

Protokoll från styrelsemöte 2019-02-28

(uppdaterad 2019-03-10)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2019-02-28 på protokollsidan.

På samma sida återfinns även styrelsens aktivitetslista, för uppföljning av beslutade åtgärder.

Föreningsstämma 25:e april

(uppdaterad 2019-03-03)

Den årliga föreningsstämman kommer att hållas den 25:e april, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28:e februari.

Grönområdesansvarig sökes!

(uppdaterad 2018-11-18)

Samfällighetens grönområdesansvarig, Mikael Andersson, har avsagt sig uppdraget från årsskiftet. Samfälligheten söker därför en (eller flera) ersättare som kan axla detta ansvar. Uppdraget omfattar att hantera kommunikationen med vår grönområdesentreprenör samt att planera för och beställa åtgärder som inte ingår i det årliga skötselavtalet.

Grönområdesansvarig deltar även i planeringen av gårdsrenoveringarna, även om vi i år valde att ta in ytterligare en person som projektledare för ett antal gårdsrenoveringar, för att ha möjlighet att hantera flera gårdar. Om vi ska ha en chans att hålla uppe takten på gårdsrenoveringarna, vilket många önskar, så kommer vi att behöva fler personer som är villiga att engangera sig i dessa aktiviteter. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen eller valberedningen om ni kan tänka er att hjälpa till med, eller har funderingar kring, detta.


Äldre inlägg >>