Förtroendevalda

Vidingjö IX styrelse, verksamhetsåret 2021

Uppdrag Post Namn Adress Telefon E-post
Ledamot Ordförande Gabor Lorant Långgatan 106 0730-58 41 12 ordforande
Ledamot Kassör Peter Persson Krouthéns g.2 073-385 86 28 kassor
Ledamot Sekreterare Can Aktulga Grengatan 28 0730-22 24 29 sekreterare
Ledamot Stångåstaden Annica Sundin stangastaden
Ledamot Vice ordförande Kristian Gjessing Långgatan 17 013-15 58 67 kg
Ledamot Vice sekreterare Kristin Ljungemyr Långgatan 157 013-15 64 48 kl
Ledamot Olle Nylin Långgatan 85 070-609 76 13 on
Ledamot Thomas Berglund Grengatan 138 013-17 06 90 tb
Ledamot Mikael Andersson Grengatan 136 013-15 77 88 ma
Suppleant Gösta Göransson Långgatan 3 072-105 16 95 gg
Suppleant Fredrik Löfgren Långgatan 94 070-271 22 64 fl
Suppleant Thomas Halldin Grengatan 27 th

Övriga förtroendevalda, verksamhetsåret 2021

Post Namn Adress Telefon E-post
Revisor Birgitta Brändström Grengatan 59 070-525 27 81 revisor
Revisor Sofie Lindgren
Revisorsuppleant Anders Ekberg Långgatan 77 076-833 21 49
Valberedning Roland Frid Grengatan 24 013-16 04 77 valberedning