Mötesprotokoll

Dokument som innehåller detaljerad information om föreningens ekonomi är lösenordsskyddade.

Lösenordet står i protokollen och kallelsen till föreningsstämman. Har du inte tillgång till lösenordet, vänd dig till en granne, ditt gårdsombud eller någon i styrelsen.

Visa protokoll från år:  Visa senaste överst

2022

2022-09-20, Styrelsemöte (PDF)

2022-08-18, Styrelsemöte (PDF)

2022-06-27, Styrelsemöte (PDF)

2022-06-02, Styrelsemöte (PDF)

2022-05-02, Styrelsemöte (PDF)

2022-04-26, Föreningsstämma (PDF)

2022-03-22, Styrelsemöte (PDF)

2022-02-28, Styrelsemöte (PDF)

2022-02-07, Styrelsemöte (PDF)

2022-01-17, Styrelsemöte (PDF)