Mötesprotokoll

Dokument som innehåller detaljerad information om föreningens ekonomi är lösenordsskyddade.

Lösenordet står i protokollen och kallelsen till föreningsstämman. Har du inte tillgång till lösenordet, vänd dig till en granne, ditt gårdsombud eller någon i styrelsen.

Visa protokoll från år:  Visa senaste överst

2023

2023-08-21, Styrelsemöte (PDF)

2023-06-12, Styrelsemöte (PDF)

2023-05-22, Styrelsemöte (PDF)

2023-04-20, Styrelsemöte (konstituerande) (PDF)

2023-04-20, Föreningsstämma (PDF)

2023-03-27, Styrelsemöte (PDF)

2023-02-27, Styrelsemöte (PDF)

2023-01-23, Styrelsemöte (PDF)