Mötesprotokoll

Dokument som innehåller detaljerad information om föreningens ekonomi är lösenordsskyddade.

Lösenordet står i protokollen och kallelsen till föreningsstämman. Har du inte tillgång till lösenordet, vänd dig till en granne, ditt gårdsombud eller någon i styrelsen.

Visa protokoll från år:  Visa senaste överst

2021

2021-08-17, Styrelsemöte (PDF)

2021-06-08, Extra föreningsstämma (elbilsladdning) (PDF)

2021-05-11, Styrelsemöte (konstituerande) (PDF)

2021-05-11, Föreningsstämma justerat protokoll (PDF)

2021-04-29, Föreningsstämma prel protokoll (PDF)

2021-03-30, Styrelsemöte (PDF)

2021-03-30, Aktivitetslista (PDF)

2021-02-18, Styrelsemöte (PDF)

2021-02-18, Aktivitetslista (PDF)

2021-01-19, Styrelsemöte (PDF)