Mötesprotokoll

Dokument som innehåller detaljerad information om föreningens ekonomi är lösenordsskyddade.

Lösenordet anges i protokollen som skickas runt med cirkulationslistorna. Har du inte tillgång till lösenordet, vänd dig till ditt gårdsombud eller någon i styrelsen.

Visa protokoll från år:  Visa senaste överst

2018

2018-11-22, Styrelsemöte (PDF)

2018-11-22, Aktivitetslista (PDF)

2018-10-25, Styrelsemöte (PDF)

2018-10-25, Aktivitetslista (PDF)

2018-09-20, Styrelsemöte (PDF)

2018-09-20, Aktivitetslista (PDF)

2018-08-23, Styrelsemöte (PDF)

2018-08-23, Aktivitetslista (PDF)

2018-06-12, Styrelsemöte (PDF)

2018-06-12, Aktivitetslista (PDF)

2018-05-07, Styrelsemöte (PDF)

2018-05-07, Aktivitetslista (PDF)

2018-04-19, Föreningsstämma (PDF)

2018-03-27, Styrelsemöte (PDF)

2018-03-27, Aktivitetslista (PDF)

2018-02-27, Styrelsemöte (PDF)

2018-02-27, Aktivitetslista (PDF)

2018-01-18, Styrelsemöte (PDF)

2018-01-18, Aktivitetslista (PDF)