Mötesprotokoll

Dokument som innehåller detaljerad information om föreningens ekonomi är lösenordsskyddade.

Lösenordet anges i protokollen som skickas runt med cirkulationslistorna. Har du inte tillgång till lösenordet, vänd dig till ditt gårdsombud eller någon i styrelsen.

Visa protokoll från år:  Visa senaste överst

2020

2020-09-23, Styrelsemöte (PDF)

2020-09-17, Föreningsstämma (PDF)

2020-08-20, Styrelsemöte (PDF)

2020-06-03 Styrelsemote (PDF)

2020-04-21, Styrelsemöte (PDF)

2020-03-24, Styrelsemöte (PDF)

2020-03-10, Extra styrelsemöte (PDF)

2020-02-25, Styrelsemöte (PDF)

2020-02-25, Aktivitetslistan (PDF)

2020-01-27, Styrelsemöte (PDF)

2020-01-27, Aktivitetslista (PDF)