Mötesprotokoll

Dokument som innehåller detaljerad information om föreningens ekonomi är lösenordsskyddade.

Lösenordet står i protokollen och kallelsen till föreningsstämman. Har du inte tillgång till lösenordet, vänd dig till en granne, ditt gårdsombud eller någon i styrelsen.

Visa protokoll från år:  Visa senaste överst

2024

2024-06-04, Styrelsemöte (PDF)

2024-05-07, Styrelsemöte (PDF)

2024-04-25, Föreningsstämma (PDF)

2024-03-26, Styrelsemöte (PDF)

2024-02-27, Styrelsemöte (PDF)

2024-01-10, Styrelsemöte (PDF)