/ Aktuellt
Normal | Mobilanpassad | Utskriftsvänlig sida

Aktuellt

På denna sida redo­visas aktuella händel­ser och på­gående arbete. Har du åsik­ter om det som händer i fören­ingen, kontakta styrelsen.

Observera att notiserna nedan kan komma att uppdateras efter­hand, därav anges senaste upp­daterings­datum i anslut­ning till varje notis.

För att inte missa viktig informa­tion som publi­ceras på hem­sidan kan du prenume­rera på vårt nyhets­brev. Skicka ett mail till info och skriv "Anmälan Nyhetsbrev" i ämnes­raden. Då får du mail när det finns ny information av vikt på hemsidan, t.ex. när ett nytt protokoll finns tillgängligt. (Avanmälan görs genom ett mail till samma adress.)

Underhållssopning av parkeringsplatser

(uppdaterad 2019-10-20)

Green kommer att utföra underhållssopning av våra parkeringsplatser den 23-24 oktober. Om ni har bilen hemma den dag ni berörs, ställ den i garaget eller nyttja gästparkering på den gata som inte sopas samma dag.

Parkeringarna på Långgatan sopas onsdagen den 23:e oktober.

Parkeringarna på Grengatan sopas torsdagen den 24:e oktober.

Nästa styrelsemöte 18:e november

(uppdaterad 2019-10-18)

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 18:e november kl 18.30, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Protokoll från styrelsemöte 2019-09-10

(uppdaterad 2019-09-22)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2019-09-22 på protokollsidan.

Nästa styrelsemöte 15:e oktober

(uppdaterad 2019-09-13)

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 15:e oktober kl 18.30, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Gräsklippning på kommunens mark

(uppdaterad 2019-06-15)

Kommunen har denna försommar låtit gräset växa upp på en stor del av de gräsytor som tidigare klippts, vilket tydligt märkts av i vårt område. Kommunen kallar detta för en gräsinventering vilket beskrivs på kommunens hemsida, se länkar nedan:

Informera gärna kommunen om gräsytor i er närhet som används och som ni önskar få klippta, då kommunen säger sig ta hänsyn till "sociala värden" när de avgör vilken mark som ska bli permanent ängsmark.

Nedanstående länk går till kommunens kontaktsida, där synpunkter kan lämnas genom att fylla i ett formulär. Klicka på länken "@ Skicka e-post till Kontakt Linköping":

Sommarjobb

(uppdaterad 2019-06-15)

Lekhuset vid stora lekplatsen behöver målas. Styrelsen har för avsikt att ta in en sommarjobbare för att utföra detta jobb.

Intresserade tar kontakt med grönområdesansvarig Olle Nylin, se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

Protokoll från styrelsemöte 2019-06-04

(uppdaterad 2019-06-04)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2019-06-04 på protokollsidan.

På samma sida återfinns även styrelsens aktivitetslista, för uppföljning av beslutade åtgärder.

Grovsopscontainrar

(uppdaterad 2019-05-09)

Enligt önskemål från boende i området kommer två grovsopscontainrar att ställas ut i området under Kristi himmelfärdshelgen, den 30/5-2/6. En container kommer att ställas i närheten av förskolan på Grengatan och en vid parkeringarna längst in på Långgatan.

Vänligen observera att det är förbjudet att slänga kemikalier och elavfall bland grovsoporna.

Protokoll från föreningsstämman 2019-04-25

(uppdaterad 2019-04-21)

Nu finns protokollet från samfällighetens årliga föreningsstämma på protokollsidan.

Planerade gårdsrenoveringar 2019

(uppdaterad 2019-05-08)

Fyra gårdar planeras att renoveras i år.

Klicka på länkarna nedan för att se skisser med planerade åtgärder:

Vid frågor, kontakta projektledare Johan Heikne på gardsrenovering

Välkomna på föreningsstämma 25:e april

(uppdaterad 2019-04-25)

Den årliga föreningsstämman hålls torsdagen den 25:e april, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal. Se kallelse och bilagor nedan.

Kom och ta ställning till inkomna motioner och vägled styrelsen i viktiga frågor!

Garageansvarig sökes fortfarande

(uppdaterad 2019-04-11)

Samfälligheten letar fortfarande efter någon som kan ställa upp som garageansvarig, se information nedan.

Nästa styrelsemöte 4:e april

(uppdaterad 2019-05-07)

Konstituerande styrelsemöte efter stämman hålls tisdagen den 7:e maj kl 18.30, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Garageansvarig sökes

(uppdaterad 2019-03-10)

Samfälligheten söker en ny garageansvarig. I uppdraget ingår att sköta enklare underhåll av våra garage, som att smörja låsmekanismen i portarna och rensa hängrännorna. Det ingår även att boka service på avfuktarna som installerats i vissa garage och att vara tillgänglig med huvudnyckel till garagen.

Tjänsten är arvoderad med 6000 kr per år.

Samordning av takbyte?

(uppdaterad 2019-03-10)

Styrelsen har fått förfrågan om vi kan samordna beställningar av takbyte för boende i området. Detta ingår dock inte i styrelsens uppdrag.

Om någon boende i området är villig att agera kontaktperson och begära in offerter från olika håll, så hjälper vi dock gärna till med att förmedla information via hemsidan.

Protokoll från styrelsemöte 2019-02-28

(uppdaterad 2019-03-10)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2019-02-28 på protokollsidan.

På samma sida återfinns även styrelsens aktivitetslista, för uppföljning av beslutade åtgärder.

Föreningsstämma 25:e april

(uppdaterad 2019-03-03)

Den årliga föreningsstämman kommer att hållas den 25:e april, klockan 18:30 i Vidingsjöskolans matsal.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28:e februari.

Grönområdesansvarig sökes!

(uppdaterad 2018-11-18)

Samfällighetens grönområdesansvarig, Mikael Andersson, har avsagt sig uppdraget från årsskiftet. Samfälligheten söker därför en (eller flera) ersättare som kan axla detta ansvar. Uppdraget omfattar att hantera kommunikationen med vår grönområdesentreprenör samt att planera för och beställa åtgärder som inte ingår i det årliga skötselavtalet.

Grönområdesansvarig deltar även i planeringen av gårdsrenoveringarna, även om vi i år valde att ta in ytterligare en person som projektledare för ett antal gårdsrenoveringar, för att ha möjlighet att hantera flera gårdar. Om vi ska ha en chans att hålla uppe takten på gårdsrenoveringarna, vilket många önskar, så kommer vi att behöva fler personer som är villiga att engangera sig i dessa aktiviteter. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen eller valberedningen om ni kan tänka er att hjälpa till med, eller har funderingar kring, detta.

Cykelstölder i förråd

(uppdaterad 2018-09-19)

Flera boende i området har fått cyklar stulna ur sina förråd under den senaste veckan.

Håll ögonen öppna och ser ni något misstänkt, larma/informera polisen!

Garage och parkering

(uppdaterad 2018-07-12)

Styrelsen får ofta frågor om vad som gäller för våra parkeringar i området. Information om detta finns på vår informationssida om trafik- och ordningsregler.

Övervakningskameror

(uppdaterad 2018-07-12)

Då vi har haft en del stölder i området har vi fått frågor om vad som gäller för att sätta upp övervakningskameror. Övervakningskamera får i regel sättas upp av privatperson utan tillstånd om följande är uppfyllt:

En övervakningskamera får alltså inte riktas mot annans tomt eller allmänna ytor.

Läs mer om kameraövervakningslagen på datainspektionens webbplats.

Skrotbilen på Långgatan, uppföljning

(uppdaterad 2018-07-04)

Kort efter att föregående meddelande lagts ut, flyttades bilen från vårt område.

Skrotbilen på Långgatan

(uppdaterad 2018-07-03)

Många har hört av sig angående den bil som under en längre tid stått parkerad på Långgatans gästparkering. Samfälligheten har varit i kontakt med Dukaten och kommunen för att reda ut hur vi kan hantera den avställda skrotbilen, där ägaren inte svarar på våra kontaktförsök.

Samfälligheten kommer nu att inleda den process som krävs för att få bilen bortforslad. Det första steget blir att återigen kontakta ägaren, denna gång per rekommenderat brev för att få kommunikationen officiellt registrerad.

Sommarjobb?

(uppdaterad 2018-07-02)

Samfälligheten ska måla/fräscha upp markeringarna på våra parkeringar på Långgatan och Grengatan. Till detta söker vi 1-2 personer som kan göra jobbet, helst under v 27-28.

Anställningen är en timanställning, och arbetstiden styrs bl.a. av vädret (underlaget måste vara torrt). Samfälligheten köper färg och övrig utrustning inkl skyddsglasögon och handskar (obligatorisk att använda). Upplärning och handledning ges. Lön enligt avtal.

Intresserad? Maila snarast till info

Nästa styrelsemöte, 23:e augusti

(uppdaterad 2018-06-12)

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 23:e augusti kl 18.30, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Alla boende inom samfälligheten är välkomna att delta på våra styrelsemöten.

Vårvandring 2018-05-28

(uppdaterad 2018-05-27)

Den årliga vårvandringen i området, som fick ställas in på grund av sjukdom förra måndagen, kommer istället att genomföras nu på måndag den 28/5, klockan 13.

De som önskar delta samlas utanför Grengatan 136 klockan 13.00. Främsta syftet är att utse vilka gårdar som ska renoveras härnäst.

Protokoll från stämman 2018-04-19

(uppdaterad 2018-05-14)

Nu finns protokollet från föreningsstämman som hölls 2018-04-19 på protokollsidan.

Kompletterande bilagor till stämman

(uppdaterad 2018-04-16)

Uppdaterad ekonomisk redovisning till stämman:

Föreningsstämma 2018-04-19

(uppdaterad 2018-04-03)

Samfällighetens årliga föreningsstämma hålls torsdagen den 19/4 kl 18.30, i Vidingsjöskolans matsal.

Kallelse och bilagor:

Observera att valberedningen fortfarande inte hittat någon kandidat till ordförandeposten och det finns även andra poster att tillsätta. Om du är villig att engagera dig i föreningen är du varmt välkommen att höra av dig till valberedningen eller styrelsen.

Önskemål om P-platsutbyggnad

(uppdaterad 2018-04-02)

Önskemål om att köpa P-plats inkommer då och då till styrelsen. Det finns dock inga färdiga platser att sälja, utan det kräver i så fall att ytterligare P-platser byggs ut.

I nuvarande styrelse finns ingen som är beredd att åta sig att driva ett nytt sådant projekt, vid sidan av det som redan pågår i föreningen. Men om någon vill engagera sig och leda detta projekt är ni varmt välkomna att höra av er till styrelsen.

Protokoll från styrelsemöte 2018-03-27

(uppdaterad 2018-04-02)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2018-03-27 på protokollsidan.

På samma sida återfinns även styrelsens aktivitetslista, för uppföljning av beslutade åtgärder.

Garageinbrott

(uppdaterad 2018-03-31)

Vi har tyvärr haft påhälsning av garageinbrottstjuvar på Grengatan igen.

Se till att ni inte förvarar något stöldbegärligt (förutom bilen) i garaget.

Sandupptagning

(uppdaterad 2018-03-31)

Som säkert märkts har sandupptagning i samfälligheten påbörjats.

Upptagning i år sker i två etapper varav den första nu genomförts. Etapp nummer två kommer, beroende på väderlek, att starta inom kort.

//Grönområdesansvarig

Samfälligheten söker ordförande

(uppdaterad 2018-03-11)

Då vår nuvarande styrelseordförande Kristian Gjessing avser trappa ner på sitt mångåriga engagemang inom samfälligheten söker valberedningen nu kandidater till ordförandeposten. Kristian önskar avgå som ordförande vid stämman nu i april, men kan tänka sig att sitta kvar ett år till i styrelsen, för att underlätta överlämnandet till sin efterträdare.

Då valberedningen inte hittat någon ordförandekandidat ber vi nu alla, såväl husägare som hyresgäster inom samfälligheten, att överväga om ni kan tänka er att axla detta uppdrag eller om ni har förslag på någon lämplig kandidat i er närhet. Hör i så fall av er till valberedningen, se kontaktinformaiton på kontaktsidan för förtroendevalda.

Föreningsstämma 2018-04-19

(uppdaterad 2018-02-11)

Samfällighetens årliga föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 19/4 kl 18.30, i Vidingsjöskolans matsal.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 28/2.

Trygghetsvandring

(uppdaterad 2018-01-23)

En trygghetsvandring genomförs, tillsammans med representanter från kommunen, i samfällighetens område nu på tisdag den 23:e januari, kl 17:30.

Vi samlas utanför samfällighetens möteslokal på Grengatan. Alla boende i området är välkomna att delta.

Protokoll från styrelsemöte 2018-01-18

(uppdaterad 2018-01-23)

Nu finns protokollet från styrelsemötet som hölls 2018-01-18 på protokollsidan.

På samma sida återfinns även styrelsens aktivitetslista, för uppföljning av beslutade åtgärder.

Trygghetsvandring

(uppdaterad 2017-12-17)

Styrelsen planerar att genomföra en trygghetsvandring i området. Preliminärt datum är tisdagen den 23:e januari, kl 17:30. Alla boende i området är välkomna att delta.

Mata inte mössen

(uppdaterad 2017-12-17)

Möss som tar sig in på vindar och innertak är ett vanligt problem i vårt område så här års. Ni som matar fåglar, tänk på att göra det på ett sätt så att smågnagarna inte kommer åt maten. Annars är risken stor att ni lockar till er skadedjur.

Varning för åldringsbrott

(uppdaterad 2017-11-27)

Under gårdagen anmäldes minst tre åldringsbrott i länet. Vid samtliga fall har det varit kvinnor som försökt lura äldre personer i deras bostäder. Brotten har skett i Finspång, Norrköping och Linghem.

Varning för bostadsinbrott

(uppdaterad 2017-10-22)

Det har skett flera inbrott i vårt närområde under de senaste veckorna. Vi påminner därför om att hålla ögonen öppna och se efter varandras hem när någon är bortrest. Ser ni något misstänkt, larma polisen på telefon 112. Vid mindre akuta tips nås polisen på telefon 11414.

Ta gärna del av grannsamverkans tips om hur vi kan motverka inbrott och annan brottslighet:

Samfällighetsföreningen söker ny kassör

(uppdaterad 2017-10-09)

Samfällighetens tidigare kassör har flyttat från området så vi behöver snarast hitta en ny kassör som ska ansvara för föreningens ekonomiska uppgifter. Arvode 13.000 kr/år.

Är du intresserad och vill ha mer information, eller vet du någon annan som skulle passa? Hör av dig till valberedningen!

     valberedning@vidingsjo9.se
     Ida Albertsson 0709-164583
     Roland Frid 0705-878182

Samfällighetsföreningen söker projektledare till gårdsrenoveringar

(uppdaterad 2017-10-09)

På föreningsstämman i våras beslutades det att öka på takten av gårdsrenoveringarna. För att klara av detta behövs ytterligare en person som i samarbete med grönområdesansvarige kan hålla i renoveringen av två gårdar. Arvode motsvarande grönområdesansvarig (12.000 kr/år) kommer att utgå.

Är du intresserad och vill ha mer information, eller vet du någon annan som skulle passa? Hör av dig till valberedningen!

     valberedning@vidingsjo9.se
     Ida Albertsson 0709-164583
     Roland Frid 0705-878182

Inbrott på Långgatan

(uppdaterad 2017-08-27)

Natten till fredagen den 25:e augusti hade vi dessvärre ett inbrott på Långgatan.

Vi påminner därför om att hålla ögonen öppna och se efter varandras hem när någon är bortrest. Ser ni något misstänkt, larma polisen på telefon 112. Vid mindre akuta tips nås polisen på telefon 114 14.

Protokoll från föreningsstämman 2017-04-18

(uppdaterad 2017-05-02)

Nu finns protokollet från föreningsstämman som hölls 2017-04-18 på protokollsidan.

Sandupptagning på gång

(uppdaterad 2017-03-27)

Nu kommer ett säkert vårtecken. Årets vintersandupptagning påbörjas!

Sandupptagningen kommer att genomföras under vecka 13-14. Boende som vill får gärna sopa ut grus (OBS endast grus och inget skräp) ifrån sina tomter och garage inför upptagningen.

Medborgarförslag om lekplats med friskvårdsdel, Åleryd

(uppdaterad 2017-03-22)

Bostadsrättsföreningen Lilla Åleryd har skrivit ett medborgarförslag till kommunen om att anlägga en lekpark med friskvårdsdel intill Åleryds ålderdomshem, där Myntgatan möter Vistvägen. De meddelar följande:

Det som behövs nu är 100 röster för detta förslag för att Linköpings kommun ska titta på det. Därför skulle vi uppskatta om ni kan sprida detta inom er förening så att de som tycker det är en bra idé kan visa det genom att rösta.

Länk till förslaget

Mvh Joel Fåk och Brf Lilla Åleryd

Inbrott i Sturefors

(uppdaterad 2017-03-15)

Trafik- och säkerhetsansvarig meddelar att inbrott skett i Sturefors i början på veckan. Inbrottet skedde hos en familj som var bortrest och enligt polisen är det rutinerade tjuvar i farten.

Håll ögonen öppna och se efter varandras hus när någon är bortrest. Ser ni något misstänkt, larma polisen på telefon 112. Vid mindre akuta tips, ring polisen på telefon 114 14.

Föreningsstämma 2017-04-18

(uppdaterad 2017-03-12)

Årets föreningsstämma äger rum tisdagen den 18/4 kl 18.30, i Vidingsjöskolans matsal. Se till att boka in denna kväll i kalendern om du är intresserad av vad som händer i samfälligheten och vill vara med och påverka.

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet, kontakta valberedningen. Se kontaktinformation på kontaktsidan för förtroendevalda.

Felparkering

(uppdaterad 2017-01-24)

Felparkerade bilar lappas med en uppmaning om att ta del av och följa rådande parkeringsbestämmelser i området.

Uppmärksamma gärna styrelsen på felparkerade bilar med ett mail till parkering@vidingsjo9.se


Äldre inlägg >>