Aktuellt

På denna sida redo­visas aktuella händel­ser och på­gående arbete. Har du åsik­ter om det som händer i fören­ingen, kontakta styrelsen.

Observera att notiserna nedan kan komma att uppdateras efter­hand, därav anges senaste upp­daterings­datum i anslut­ning till varje notis.

För att inte missa viktig informa­tion som publi­ceras på hem­sidan kan du prenume­rera på vårt nyhets­brev. Skicka ett mail till info och skriv "Anmälan Nyhetsbrev" i ämnes­raden. Då får du mail när det finns ny information av vikt på hemsidan, t.ex. när ett nytt protokoll finns tillgängligt. (Avanmälan görs genom ett mail till samma adress.)

Ta bort stegar, bilar etc. som är i vägen vid målning av garagen

(uppdaterad 2024-06-28)

I helgen drar arbetet med tvättning och målning av våra garagelängor igång. Se till att ta bort stegar som hänger på garagen och flytta på bilar som står parkerade precis intill garagen. Får vi inte tag i nycklar till stegar som hänger kvar på garagen så kan vi behöva klippa upp låsen.

Målning av garagelängor

(uppdaterad 2024-06-24)

Våra garagelängor behöver målas och för detta arbete har vi anlitat handbollsföreningen RP, vars seniorer och föräldrar kommer att utföra arbetet åt oss. Målningsarbetet kommer starta under helgen som kommer (lördag 29/6), förutsatt att vädret tillåter, och inleds på Grengatan - höga nummer - alltså närmast Vistvägen.

Ni som har bilparkering precis intill garagen bör parkera bilen någon annanstans under tiden målningen av ert garage pågår.

Protokoll från styrelsemöte 2024-06-04

(uppdaterad 2024-06-24)

Protokoll från styrelsemöte 2024-06-24 finns nu på protokollsidan.

Nästa styrelsemöte 13:e augusti

(uppdaterad 2024-06-24)

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 13:e augusti kl 18:30, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Protokoll från föreningsstämman 2024-04-25

(uppdaterad 2024-05-23)

Protokoll från föreningsstämman som hölls 2024-04-25 finns nu på protokollsidan.

Välkomna på föreningsstämma 25:e april

(uppdaterad 2024-04-10)

Välkomna till samfällighetens årliga föreningsstämma torsdagen den 25:e april kl 18:30, i församlingslokalen vid Vidingsjö kyrka.

Kallelse till stämman har delats ut i brevlådorna och återfinns nedan, där ni även hittar samtliga bilagor för nedladdning:

Edit 2024-04-10: Ett felaktigt årtal i revisionsberättelsen har uppdaterats. Den justerade revisionsberättelsen kommer att skrivas under i samband med föreningsstämman.

/ Styrelsen

Papperskorgar - tömningsrutiner och användningsområde

(uppdaterad 2024-04-07)

På förekommen anledning kommer här information om tömningsrutinger och tänkt användningsområde för våra papperskorgar i området. Papperskorgarna töms varannan vecka, normalt på torsdagar, och är avsedda för mindre skräp såsom godispapper, hundbajspåsar etc. De är INTE avsedda att fyllas med pizzakartonger, McDonaldspåsar eller annat hushållsavfall!

Överfull papperskorg

Valberedningen: Lediga funktioner i Samfällighetens arbete

(uppdaterad 2024-03-24)

Inför kommande föreningsstämma i april finns 2-3 funktioner vakanta:

1 revisor: Uppdrag att granska styrelsens arbete. Det görs under våren efter att bokslutet är klart. Man är två revisorer som hjälps åt. Har du kunskaper i ekonomi är detta ett uppdrag för dig!

1-2 suppleant/er i styrelsen: Uppdrag att vara med på styrelsemöten, ca 10 per år, för att komma in i styrelsen och ersätta ordinarie ledamöter vid behov. Har du intresse av att stötta garageansvarig är det ett plus. Detta är en möjlighet att lära känna din samfällighet och vara med och påverka din närmiljö.

Hör av dig till valberedningen och anmäl ditt intresse! Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan.

Hälsningar, Kristin Ljungemyr & Roland Fridh i Valberedningen.

Sandupptagning 26-27 mars

(uppdaterad 2024-03-22)

Vintersandupptagning i området planeras 26-27 mars, om vädret tillåter.

Sopa gärna ut grus från er parkeringsplats innan dess och/eller undvik om möjligt att ha bilen på parkeringen dessa dagar, så att vi får bort så mycket grus som möjligt.

Föreningsstämman hålls 25/4

(uppdaterad 2024-03-06)

Preliminärt datum för den årliga föreningsstämman är torsdagen den 25:e april.

Inbrottsförsök i garage på Långgatan

(uppdaterad 2024-01-31)

Inatt uppmärksammade och avstyrde en villaägare ett pågående inbrottsförsök i en garagelänga på Långgatan. Ser ni något misstänkt, kontakta polisen. Har ni haft inbrott/inbrottsförsök i ert garage, gör polisanmälan.

Bevattning av nyplanteringar

(uppdaterad 2023-06-04)

För att undvika höga kostnader för bevattning med tankbil på innergårdarna så ombeds alla som bor på gårdar med nyplanteringar att hjälpa till med bevattning under sommaren.

Nästa styrelsemöte 12:e juni

(uppdaterad 2023-06-04)

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 12:e juni kl 18:30, i samfällighetens möteslokal på Grengatan.

Sandupptagning torsdag 20:e april

(uppdaterad 2023-04-17)

Sandupptagning i området är planerad nu på torsdag, 20/4. Säkerställ god framkomlighet och parkera om möjligt bilen i garaget.

Protokoll från styrelsemötet 2023-03-27

(uppdaterad 2023-04-03)

Protokoll från styrelsemötet som hölls 2023-03-27 finns nu på protokollsidan.

OBS: I protokollet anges att sandupptagning planeras till den 6/4. Denna kommer dock att senareläggas på grund av rådande väderförhållanden. Vi återkommer med besked om nytt datum.

Välkomna på föreningsstämma 20:e april

(uppdaterad 2023-04-10)

Välkomna till samfällighetens årliga föreningsstämma torsdagen den 20:e april kl 18:30, i församlingslokalen vid Vidingsjö kyrka.

Kallelse till stämman har delats ut i brevlådorna och återfinns nedan, där ni även hittar samtliga bilagor för nedladdning:

/ Styrelsen

Ny katalysatorstöld på Långgatan

(uppdaterad 2023-03-19)

Natten till söndagen den 19/3 skedde tyvärr en ny katalysatorstöld längst in på Långgatan. Har ni sett något misstänkt, kontakta polisen.

Föreningsstämma 2023-04-20

(uppdaterad 2023-03-12)

Samfällighetens årliga föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 20:e april kl 18:30 i församlingslokalen vid Vidingsjö Kyrka.

Pågående arbeten på Stångåstadens gårdar

(uppdaterad 2023-02-02)

Stångåstaden genomför brandsäkerhetsåtgärder i hyreslängorna på Långgatan och Grengatan. Arbetet beräknas pågå fram till juni. Läs mer om detta i Stångåstadens information till hyresgästerna.

Sedan i måndags (30/1) pågår även ett arbete med att laga en läckande kulvert på hyresgården Långgatan 52-80. Medan detta arbete pågår kommer den trafik som måste in på gården att gå via villagården på Långgatan 32-50.

Planteringsförslag, innergårdar

(uppdaterad 2022-09-29)

Just nu inväntar vi offerter från olika entreprenörer inför kompletterande renoveringar av gårdarna:

  • Långgatan 2-30
  • Långgatan 25-61
  • Grengatan 54-60

Se skisser på planteringsförslagen i bifogad PDF: Planteringsförslag (PDF)

Information om laddboxarna

(uppdaterad 2022-09-13)

Torsdagen den 1/9 höll InCharge en presentation om hur våra nya laddboxar och tjänsten bakom dessa fungerar. Presentationen finns att ladda ner som en PDF: InCharge - Presentation Vidingsjö IX

För att aktivera ert ladduttag skicka följande uppgifter till laddbox@vidingsjo9.se:

  • Namn
  • Adress
  • Garagenummer
  • Laddboxuttagets ID-nummer

Från det att ert ladduttag aktiveras så betalar ni abbonemangsavgift till InCharge (59kr+moms/mån) samt del i samfällighetens fasta kostnader för elabonnemanget.

Ni behöver även registrera er hos InCharge. Information om hur ni registrerar er och ansöker om laddkort och installerar och aktiverar InCharges mobil-app hittar ni i informationsbroschyren: Välkommen till InCharge

OBS: I informationsbroschyren är det lite otydligt att appen fungerar med våra laddare, men så är fallet. Våra boxar är registrerade som publika, men syns inte i några kartor över laddplatser. Att laddarna är publika innebär att exempelvis en gäst kan låna er laddare för att ladda med sitt eget konto (och därmed betala för sin elkostnad). För att detta ska fungera behöver dock ladduttaget vara aktiverat. Med appen kan ladduttaget fjärrstyras, d.v.s. laddaren kan slås av/på genom appen.

Informationsmöte om laddboxanvändning

(uppdaterad 2022-08-26)

Torsdagen den 1:a september kl 19 hålls ett informationsmöte om hur man tecknar abonnemang och kommer igång med användningen av laddboxen i garaget. Mötet hålls i församlingslokalen vid Vidingsjö kyrka.

Efter mötet kommer information även att läggas ut här på hemsidan.

Driftsättning av laddboxarna på Grengatan

(uppdaterad 2022-08-21)

Tisdag-torsdag under den kommande veckan (23-25/8) behöver el-entreprenören återigen tillträde till samtliga garage på Gregatan som fått en box installerad (ladd-box eller annan utrustning), liksom måndag 29/8. Dessa garage behöver även tömmas på bilar. Under denna period kommer slutlig driftsättning av laddboxarna att ske. Under helgen däremellan (fredag-söndag 26-28/8) kan garagen dock nyttjas som vanligt.

Viktigt: Om ert garage inte kan öppnas med huvudnyckel, så måste ni lämna nyckel (alt. fjärrkontroll till garageportsöppnare) till Kenneth Biveland, Grengatan 36, tel: 072-445 26 61. Detta gäller alltså er som fått någon form av box installerad i ert garage.

Driftsättningen på Långgatan är redan klar och en informationsträff, om hur man skaffar sig abbonnemang och kommer igång med användningen av laddboxen, planeras till den 1/9. Plats meddelas här på hemsidan (vi försöker få tag på en lokal med kort varsel, om det inte lyckas kommer mötet att hållas utomhus).

Laddboxarna är inkopplade, men kan inte användas ännu!

(uppdaterad 2022-08-15)

Vissa laddboxar i garagen lyser nu, men man får inte försöka ladda via dem ännu, eftersom konfigurationen inte är klar och elektroniken kan påverkas om man försöker!

För att kunna ladda måste man teckna ett abbonemang och kvittera ut laddkort. Detta beräknas vara redo inom några veckor. Innan dess kommer entreprenören återigen behöva åtkomst till alla garage med installationer för slutgiltig uppstart. Information om detta kommer att anslås på garagen och på hemsidan.

Åtkomst till samtliga nya el-installationer i garagen

(uppdaterad 2022-08-01)

Entreprenören är nu igång med att slutföra arbetet med elinstallationerna. För att göra detta behöver de tillträde till samtliga garage som fått en box installerad (ladd-box eller annan utrustning). Vi ber därför er som fått utrustning installerad i ert garage att inte parkera bilen i garaget under denna vecka och nästa (v31-32), så att arbetet kan slutföras.

Viktigt: Om ert garage inte kan öppnas med huvudnyckel, så måste ni lämna nyckel (alt. fjärrkontroll till garageportsöppnare) till Kenneth Biveland, Grengatan 36, tel: 072-445 26 61. Detta gäller alltså er som fått någon form av box installerad i ert garage.

Övrigt återställningsarbete (kantsten, grässådd etc) dröjer ytterligare några veckor och fram till dess kan parkeringarna utanför garagen användas som vanligt.

Målningsarbete

(uppdaterad 2022-08-01)

Samfälligheten har ett antal utemöbler som behöver målas om. Till detta söker vi 1-2 personer som kan utföra arbetet mot ersättning, någon gång under de närmaste veckorna. Anställningen är en timanställning och arbetstiden styrs bland annat av vädret. Samfälligheten köper färg och övrig utrustning. Handledning ges. Lön enligt avtal.

Maila din ansökan snarast till grönområdesansvarig Olle Nylin (mailadress finns på kontaktsidan).

Påminnelse om inbetalning

(uppdaterad 2022-06-28)

Kassören påminner om att första inbetalningen (10 000 kr) för eluppgraderingen och installation av laddbox ska göras senast 30/6.

Bevattning av nyplanteringar

(uppdaterad 2022-06-28)

Grönområdesansvarig ber alla som bor på gårdar med nyplanteringar att hjälpa till med bevattning nu under sommaren, för att undvida merkostnader för föreningen. Det är väldigt dyrt att anlita en entreprenör att köra ut vatten för bevattning och det skulle behöva göras väldigt frekvent för att inte nyplanteringarna ska torka ut. Vi ber därför alla boende på dessa gårdar att hjälpa till med detta.

Grönområden

(uppdaterad 2022-06-28)

På begäran publicerar vi skötselbeskrivningen för våra grönområden, där det framgår vad grönområdesentreprenören har för åtaganden. Detta dokument och många andra, återfinns på arkivsidan.

Garagen kan nyttjas

(uppdaterad 2022-06-28)

Garagen kan nyttjas som vanligt nu under sommaren. Inkoppling av el och laddboxar kommer att inledas under vecka 31 och vid detta tillfälle kommer även åtkomst till laddboxarna att krävas, så just då vill vi att ni inte parkerar bilen i garaget. Information om när installatörerna behöver tillgång till laddboxarna kommer att sättas upp på garagen eller delas ut i brevlådorna.

Frågor om laddboxens placering

(uppdaterad 2022-06-28)

Vi har fått in flera frågor och synpunkter om laddboxens placering i garagen. Den ursprungliga tanken var att de skulle sitta mitt emellan två garage, men då det visade sig att de har en stor underhållslucka som öppnas utåt så skulle hålet i väggen behövts göras så stor att reglar etc hade behövts kapats och det var helt enkelt inte görbart. Därför hamnade de istället i ett av garagen, men med åtkomst till ladduttag från det angränsande garaget.

Garageansvarig sökes

(uppdaterad 2022-06-20)

Samfälligheten söker fortfarande en person till uppdraget som garageansvarig i föreningen. I uppdraget ingår att vara kontaktperson för frågor som har med garagen att göra, ha hand om huvudnyckeln och hjälpa till om någon inte kommer in i sitt garage etc.

Att utföra enklare underhåll (såsom att smörja gnisslande portar) eller anlita någon annan för underhållsarbete, mot timpenning, kan också vara aktuellt. Uppdraget arvoderas med 6000 kr/år och därtill tillkommer alltså timpenning vid underhållsarbete (150 kr/h, efter ö.k. med ordförande).

Bilkörning på innergårdar

(uppdaterad 2022-06-20)

Styrelsen påminner återigen om att biltrafik på våra innergårdar endast tillåts för i- och urlastning och då i gångfart, alltså på barnens och de gåendes villkor i krypfart.

På en gård missköts detta så till den grad att flera boende på gården nu bett om att få en fjäderbelastad bom uppsatt vid infarten, för att stävja den omfattande biltrafiken på gården. Ni uppmanas förstås att begränsa biltrafiken själva, så att detta inte ska bli nödvändigt, men bättring krävs!

Synpunkter efter gårdsrenoveringar

(uppdaterad 2022-06-20)

Nu när gårdsrenoveringarna till slut är genomförda så är det dags att börja titta på kompletterande åtgärder där allt inte blivit fullt ut till belåtenhet. Styrelsen uppmanar därför boende som har synpunkter på sin gård att skicka sina synpunkter till grönområdesansvarig så att de kan beaktas vid kommande översyn av våra gårdar. Se kontaktinformation på kontaktsidan.

Vattning av nyplanteringar

(uppdaterad 2022-06-20)

Styrelsen uppmanar medlemmar som bor på nyligen renoverade gårdar att hjälpas åt att vattna nyplaneringarna, för att säkerställa växternas överlevnad.

Katalysatorstöld på Långgatan

(uppdaterad 2022-06-18)

Någon gång under torsdagen stals katalysatorn från en bil parkerad på Långgatan. Har någon sett något hör av er till polisen på 114 14. Ser ni vad ni misstänker är ett pågående brott, larma polisen på 112.

Se inslag om katalysatorstölder på SVT nyheter: Så går det till när katalysatorer stjäls

Arbetet med elen i våra garage är igång

(uppdaterad 2022-05-19)

Arbetet med att montera laddboxar i våra garage påbörjades som planerat denna vecka och beräknas vara klart till midsommar.

Vi har fått frågor om när ni som garageinnehavare får tillgång till garagen igen. Svaret är att så snart laddboxarna är monterade och kablar är dragna är det fritt fram att utnyttja garagen igen. MEN blockera inte laddboxarna! De måste vara åtkomliga för konfigurering i ett senare skede. Entreprenören är tacksam om ni tar bort spikar mm på bakre väggen och de två bakersta takbjälkarna inför monteringen. Detta för att undvika olyckor i samband med arbetet.

Så här ser en laddboxinstallation ut. Laddkabeln ansluts på sidan av boxen under locket med texten CTEK. Laddbox

Vi återkommer med information om hur och när laddboxarna kan aktiveras.

Protokoll från föreningsstämman 2022-04-26

(uppdaterad 2022-05-08)

Protokoll från föreningsstämman som hölls 2022-04-26 finns nu på protokollsidan.

Arbetet i garagen påbörjas den 16:e maj

(uppdaterad 2022-05-02)

Arbetet med uppgradering av el och installation av laddboxar i garagen påbörjas den 16:e maj. Information om detta har delats ut i brevlådan hos samtliga berörda hushåll (d.v.s. alla villaägare och sju hyresgäster) och finns även för nedladdning nedan.

Här återfinns även detaljerad tidplan för vart och ett av garagen som påverkas och som alltså måste tömmas inför arbetet enligt instruktion i informationsbladet.

Eventuella justeringar av tidplanen kommmer fortlöpande att annonseras här på hemsidan.

Overview

Uppgradering av el och installation av laddboxar påbörjas i mitten av maj

(uppdaterad 2022-04-28)

Arbetet med uppgradering av el och installation av laddboxar i villaägarnas garage planeras nu att påbörjas i mitten av maj. Då arbete pågår i respektive garagelänga måste inre halvan av garagen vara helt tömda (även ev. hyllor och liknande avlägsnas).

Mer information och tidplan kommer ut inom kort.

Välkomna på föreningsstämma 26:e april

(uppdaterad 2022-04-10)

Välkomna till samfällighetens ordinarie föreningsstämma tisdagen den 26:e april kl 18:30, på Aftongatan 98. Ingång sker från baksidan närmast lekplatsen. (Vidingsjöskolans matsal är för närvarande inte bokningsbar, varför vi har varit tvungna att hitta en annan möteslokal denna gång.)

Kallelse till stämman har delats ut i brevlådorna och återfinns även nedan. Nedan finns även samtliga bilagor för nedladdning:

/ Styrelsen

Uppgradering av el och installation av laddboxar i våra garage

(uppdaterad 2022-04-03)

Starten för arbetet med att uppgradera elen och installera laddboxar i våra garage är försenad och kommer troligen att komma igång först framåt sommaren.

Föreningsstämman 2022-04-26

(uppdaterad 2022-04-03)

Föreningsstämman kommer att hållas tisdagen den 26:e april kl 18:30.

Då Vidingsjöskolans matsal för närvarande inte är tillgänglig för uthyrning så kommer stämman att hållas i annan möteslokal, förmodligen på Aftongatan. Kallelse kommer som vanligt att delas ut i medlemmarnas brevlådor och bilagorna kommer att läggas ut här på hemsidan inför stämman.

Protokoll från styrelsemötet 2022-03-22

(uppdaterad 2022-04-03)

Nu finns protokoll från styrelsemötet som hölls 2022-03-22 på protokollsidan.

Uppgradering av el och installation av laddboxar i våra garage

(uppdaterad 2022-02-13)

Som meddelats i protokollet från styrelsemötet 2022-01-17 har samfälligheten beviljats bidrag från Naturvårdsverket avseende installation av laddboxar i våra garage. Det godkända bidraget blev till och med något högre än vad vi hade hoppats; Vi fick 70 000 kr över det angivna maxtaket på 2 000 000 kr.

Den 1:a mars kommer styrelsen att träffa Vattenfall som ska utföra installationerna, för att diskutera genomförande och tidplan. Så snart en tidplan finns framtagen kommer den att publiceras här på hemsidan.

Uttaxeringen för att täcka kostnaderna utöver bidraget kommer att ske i två steg, med en uttaxering innan arbetet utförs och återstående då arbetet är klart.

Det har även tillkommit en del frågor och svar i detta ämne.

Protokoll från styrelsemötet 2022-02-07

(uppdaterad 2022-02-13)

Nu finns protokoll från det extra styrelsemöte som hölls 2022-02-07 på protokollsidan.

Vid detta extra möte fattades beslutad om vilken entreprenör som kommer att anlitas för grönområdesskötseln från 1:a april.

Motioner till föreningsstämman

(uppdaterad 2022-02-08)

Motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari, för att säkerställa att dessa hinner förberedas för beslut på stämman.


Äldre inlägg >>