Arvoden

Följande arvoden beslutades vid föreningsstämman 2024.

Arvoden 2024

Uppdrag Arvode
Ordförande 20.000 kr
Kassör 0 kr
Normalt 13.000 kr, men tjänsten köps för närvarande
in då ingen medlem varit villig ta sig an denna post.
Sekreterare 10.000 kr
Grönområdesansvarig 12.000 kr
Trafikansvarig 4.500 kr
Elansvarig 2.000 kr
Garageansvarig 6.000 kr
Informationsansvarig 2.000 kr
Revisorer (totalt) 1.998 kr
Valberedning 1000 kr
Styrelsemötesarvode 200 kr

Utöver ovanstående arvoden ges även ersättning för underhåll/reparation av garage etc. med 150 kr/timme efter överenskommelse med Ordförande.