Säkerhet och brottsförebyggande åtgärder

Här finns tips om vad vi alla bör tänka på för att före­bygga skador och brott.

Grannar i samverkan mot inbrott och skador

När du är bortrest, meddela grannen hur du kan nås - gärna med grannlappen (PDF) - och be denne att:

 • Tömma brevlådan
 • Klippa gräset
 • Tända och släcka lampor på olika tider
 • Slänga skräp i soptunnan
 • Hänga tvätt på din torkvinda
 • Ändra dina markiser/persienner
 • Parkera på din parkeringsplats

Se även polisens sida om grannsamverkan.

Tänk även på följande inför resan:

 • Förvara inte reservnycklar hemma.
 • Tala inte om på telefonsvararen att ni är bortresta.
 • Vidarekoppla den fasta telefonen så att ni kan svara även när ni är borta.
 • Skylta inte på Internet (t.ex. Facebook) om att ni ska resa bort.
 • Se till att TV och eller radio går igång några timmar på kvällen.

Andra inbrottsförebyggande åtgärder:

 • Montera säkerhetslås på dörrar och fönster.
 • Montera bakkantsstift på dörrar och fönster.
 • Installera godkänt inbrottslarm.
 • Märk stöldbegärliga saker.
 • Fotografera egendom i ert hem, så har ni bättre förutsättningar att få ersättning för stulen egendom, eller i bästa fall få tillbaka den.
 • Sätt larmdekaler i fönstren.

Ytterligare inbrottsförebyggande åtgärder (PDF-dokument).

Se även polisens sida om hur vi kan hjälpas åt att förebygga bostadsinbrott.

Biltrafik

Kör försiktigt inne i området, rekom­men­derad hastig­het är 30 km/h på bilvägarna. Ta det extra för­siktigt där cykel­vägen korsar Långgatan och Grengatan.

På gårdarna kör vi endast in för i- och urlastning och där kör vi på de gåendes och barnens villkor. Hastighetsgränsen är 5 km/h, d.v.s. krypfart!

Klotter och skadegörelse

Med jämna mellan­rum drabbas vi av klotter och skade­görelse i vårt område. Oftast rör det sig om klotter på våra garage. Målet är att snarast möjligt sanera eller måla över genom­fört klotter. Kontakta ansvarig för klotter­sanering (se Kontaktpersoner) om du upp­täcker skade­görelse/klotter i om­rådet.

Se även polisens sida om hur vi kan motverka klotter.

Kontakt med polisen

Vid akuta ärenden, såsom på­gående brott, ring 112 (sos alarm kopplar till polisen).

Vid icke akuta ärenden (såsom frågor om pass eller ej akuta brott) ring 114 14.