Samfällighetsavgift

Ordinarie föreningsstämma 2021 fastslog samfällighets­avgiften för 2021 till 6.100 kr, att inbetalas senast den 31 oktober. Inbetalnings­avier delas ut i villa­ägarnas brevlådor.

Betalas inte avgiften i tid tas en dröjsmåls­avgift om 100 kr ut. Behövs ytterligare en påminnelse tas en andra dröjsmåls­avgift om 500 kr ut. Därefter överlämnas ärendet till inkasso.