Om samfälligheten

Vidingsjö IX Samfällighetsförening

I samfälligheten Vidingsjö IX ingår bostadsområdet som är beläget på Långgatan och Grengatan och består av 138 privatägda kedjehus samt 139 radhuslägenheter som ägs av AB Stångåstaden.

För skötsel av området - grönområden, vägar, lekplatser, garage och p-platser - har Fastighets­bildnings­myndigheten beslutat att en samfällighets­förening, med en vald styrelse, ska förvalta de gemensamma anläggningarna.

Samtliga fastighets­ägare är automatiskt medlemmar i samfällighets­föreningen och detta innebär bland annat skyldighet att bära sin del av den kostnad som samfälligheten har för drift och underhåll av de gemensamma anläggningarna.