/ Hem

Välkommen till

Vidingsjö IX logotype

samfällighetsförening

Samfälligheten omfattar bostadsområdet som är beläget
på Grengatan och Långgatan i Vidingsjö, Linköping.

Bostadsområdet består av 138 privatägda kedjehus samt
139 radhuslägenheter som ägs av AB Stångåstaden.


Anmäl dig gärna till samfällighetens nyhetsbrev för att få reda på när ny information publiceras på hemsidan. Detta gör du genom att skicka ett mail till info med "Anmälan Nyhetsbrev" i ämnesraden.
Avanmälan görs till samma adress.

Har du idéer eller åsikter om vad som borde finnas på denna hemsida?
Hör av dig med förslag och synpunkter till info


www.vidingsjo9.se