Fördelning av samfällighetens utgifter

För att ge en överblick av vad samfällighetsavgiften används till, presenteras här fördelningen av våra utgifter i diagramform.