Anmälda brott inom området

Totalt antal anmälningar per år

Trots fjolårets inbrottsvåg har vi de senaste åren haft en nedåt­gående trend vad det gäller antalet polis­anmälda brott i området.

2009

Totalt polis­anmäldes 12 brott i vårt område under 2009, varav 5 på Grengatan och 7 på Långgatan.

Brottstatistik 2009

2008

Totalt polis­anmäldes 17 brott under 2008, varav 10 på Grengatan och 7 på Långgatan.

Brottstatistik 2008