Kontaktpersoner

Om något inom samfällig­heten behöver åtgärdas, kontakta lämplig kontakt­person enligt nedan­stående. Är du osäker på vem du ska kontakta, prata med ditt gårdsombud eller hör av dig till någon i styrelsen så hjälper vi till. Alternativt skickar du ett mail till info så ser vi till att det vidarebefordras till lämplig person.

Belysning

Vid fel på belysning på garagelänga, kontakta:

Kenneth Biveland,
Grengatan 36,
belysning

Vid fel på belysning på samfällighetens gång- och cykelvägar, felanmäl direkt till tekniska verken.

Garage

Vid fel på garage (portar, innebelysning etc.) som disponeras av villaägare, kontakta:

Arthur Thomas,
Grengatan 32,
0727-29 97 26,
garage

Garage hyrda av Stångåstaden felanmäls hos Stångåstaden.

Grönområden & Snöröjning

För ärenden som rör grönområdesskötsel, lekplatser och snöröjning, kontakta:

Olle Nylin,
Långgatan 85,
0706-09 76 13,
gronomraden

Hemsida & Informationsspridning

Vid frågor som rör hemsidan (dokumentåtkomst, gamla/felaktiga uppgifter, sidor vi borde länka till, etc) samt övrig informationsspridning, kontakta

Thomas Berglund,
Grengatan 138,
0737-41 21 63,
info

Om hemsidan

Klottersanering

Vi sanerar/övermålar klotter så snabbt vi kan, för att dämpa klottrarnas iver att sabotera våra anläggningar. Allt klotter fotograferas och polisanmäls innan sanering utförs.

Rapportera klotter till:

Olle Nylin,
Långgatan 85,
0706-09 76 13,
klotter

Laddbox för elbil

Kontaktperson för anmälan om aktivering av laddbox och ärenden som rör laddboxarna i garagen:

Kristin Ljungemyr,
Långgatan 157,
0703-14 64 48,
laddbox

För att aktivera ert ladduttag skicka följande uppgifter till laddbox@vidingsjo9.se:

Från det att ert ladduttag aktiveras så betalar ni abbonemangsavgift till InCharge (59kr+moms/mån) samt del i samfällighetens fasta kostnader för elabonnemanget (läggs på det rörliga priset som betalas per kWh).

Ni behöver även registrera er hos InCharge. Information om hur ni registrerar er och ansöker om laddkort och installerar och aktiverar InCharges mobil-app hittar ni i informationsbroschyren: Välkommen till InCharge

OBS: I informationsbroschyren är det lite otydligt att appen fungerar med våra laddare, men så är fallet. Våra boxar är registrerade som publika, men syns inte i några kartor över laddplatser. Att laddarna är publika innebär att exempelvis en gäst kan låna er laddare för att ladda med sitt eget konto (och därmed betala för sin elkostnad). För att detta ska fungera behöver dock ladduttaget vara aktiverat. Med appen kan ladduttaget fjärrstyras, d.v.s. laddaren kan slås av/på genom appen.

Stångåstaden

Kontaktperson för ärenden specifika för stångåstadens hyresgäster:

Annica Sundin,
stangastaden

www.stangastaden.se/boendeinfo/varaomraden/vidingsjo

Trafik & Säkerhet

Kontaktperson för trafik och säkerhetsfrågor:

Fredrik Löfgren,
Långgatan 94,
0702-71 22 64,
sakerhet

Säkerhetsinformation